Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Pazartesi , 18 Haziran 2018
Anasayfa / Makaleler / Gelin Bu Çıtayı Beraber Yükseltelim

Gelin Bu Çıtayı Beraber Yükseltelim

Son yüzyılda yaşanan olumsuzluklar, bağrında binlerce alim barındıran bu toprakların ilmî gelenek ile bağını koparmış ve asırların tecrübesiyle ulaşılan çıtayı kaybettirmiştir.

Artık ilim elde etmek isteyenler o çıtayı sürdürmekten mahrum kalmış ve en baştan başlamak durumunda bırakılmışlardır. Bu sebeple yüzyıldır topraklarımız yeni Molla Hüsrevlerin, Birgivîlerin, Kevserîlerin yetişmesine hasret kalmıştır.

Bu durum asrımızın alimlerine daha fazla görev yüklemiş, onlar da yaptıkları fedakarlıklarla ilim seviyesini belli bir mesafeye getirmişlerdir. Rabbim her birinden razı olsun. Bizleri de onlara hayırlı halef eylesin.

Hamdolsun ki ülkemizde gerçekleştirilen ilmî faaliyetlerle mesafe kat edilmeye devam edilmekte.

Çok fazla geriye gitmeye gerek yok. Bundan on, on beş sene öncesinde talebelik yapan bizler bile bu kadar süre içinde ne kadar bir gelişme olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ama geçmiş süreçteki ilmî eksikliği bilmeyen kardeşlerimiz bugün içinde bulundukları nimeti maalesef farkedemiyorlar.

Konuyla ilgili bir arkadaşımla dertleşirken bana şunları söylemişti: ” Medresede okuduğumuz yıllarda bize Muhtasaru’l-Kudûrî okutacak hoca bulamazdık. Şimdi medrese müfredatına Hidâye kitabı girmiş. Lakin kıymeti bilinmiyor.”

Ulemamıza vefa borcumuzu ödeyebilmek için bizler de çok çalışmalı ve bu ilmî çıtanın daha yükseklere ulaşması için çaba göstermeliyiz.

İşte bu topraklarda bu kutlu yolda uğraş gösteren değerli hocalarımızdan bir tanesi de kendisine talebelik yapmış olmakla iftihar ettiğimiz İsmail Hakkı YELKENCİ hocamızdır. Onun senelerdir medresede verdiği muhtelif derslerini herkesin istifadesine sunmak ve de ilmin neşrinde hizmet etmiş olmak için hocamızın talebesi olan bazı arkadaşlar çaba ve gayret sarf ederek bu hizmeti sizlerle buluşturdular.

Rabbim onlardan razı olsun. Bizler için bu kadar emek sarfettiler ve bu cevheri evimize kadar taşıdılar.

Ne diyelim?

Ne mutlu bu kıymetli cevherden istifade edenlere!..

 

Dipnotlar

Yazar: Ercan CİVELEK

Hakkında: Ercan CİVELEK

Ercan CİVELEK

Bir Cevap Yazın