27 Ocak 2021 - Çarşamba

Hakkında

İsmail Hakkı YELKENCİ Hocaefendi, 1971 de Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. Babası Oflu Şeyh Mahmud Efendi hazretlerinin ihvanlarından merhum Vatan Nuri YELKENCİ’dir.

İlk ve orta öğreniminden sonra medrese eğitimi aldı. 1987 yılından başlayarak Ömer MAHMUDOĞLU Hocaefendi’den Arapça ve bilumum şer’î ilimleri tahsile muvaffak kılındı. Daha sonra Ömer MAHMUDOĞLU Hocaefendi’den icâzet almaya lâyık görüldü. Sonraki yıllarda talebe yetiştirmeye başladı.

Doksanlı yılların başında başlayan çeşitli ilim dallarındaki tedris faaliyetleri şimdilerde ağırlıklı olarak Tefsir, Fıkıh ve Usul dersleri olarak devam etmektedir. Bu süre içinde yetiştirmiş olduğu talebelerine İcazet vermiştir. Hâlen Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı bünyesinde müderrislik vazifesini icrâ etmektedir.

Yeryüzünün üstâdı, sünnet ve farzın canlandırıcısı, ehlisünnetin sarsılmaz kalesi, kalplerin kıblesi Şeyh Mahmud Efendi hazretlerine mürid olma nimetine nail olmuştur. Allah-u Te’âlâ bereketinden istifâdenin devamına muvaffak eylesin.

Yapmış olduğu tedris hizmetinin, mal ve evladın fayda vermediği günde bir ecir ve kurtuluş vesilesi olmasını Yüce Mevlâ’dan niyaz ederiz…