22 Ocak 2021 - Cuma

Kadir Gecesinin Fazîleti

Lügatte ‘hüküm’, ‘şeref’, ‘güç’, ve ‘yücelik’ anlamlarına gelen ‘Kadir’ kelimesi bu mânâların hepsini kapsayacak şekilde Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı mübârek geceye ad olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de bu mübârek geceden müstakil bir sûre ile bahsedilmiştir:

“Biz o (Kur’ân)ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Rûh (Cebrâil veya Rûh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.”[1]

Hadîs kaynaklarımızda Kadir Gecesinin fazîletiyle ilgili pek çok hadîs-i şerîf kayıtlı bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurmuştur: “Her kim iman ederek ve mükâfatını sadece Allah Te’âlâ’dan bekleyerek Ramazân orucunu tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olunur. Yine her kim de fazîletine îmân ederek ve mükâfatını sadece Allâh Te’âlâ’dan bekleyerek Kadir Gecesi’nde kalkarsa (namaz kılar, ibâdet ederse), geçmiş günahları mağfiret edilir.”[2]

Kadir Gecesinde Duâ ve Namaz

Kadir Gecesinde bir kimse dilediği şekilde duâ edebileceği gibi, dilediği kadar nafile namaz kılabilecektir. Bununla beraber, Mevlâ Te‘âlâ’ya, bize nakledilmiş olan duâlarla ve muayyen ibâdetlerle yaklaşmaya çalışmak, daha sevimli bir davranış olacaktır. Nitekim Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ)vâlidemiz Kadir Gecesinde şu duâyı tavsiye etmiştir:

“اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُـــوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى”

“Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikrâm sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.”[3]

Kadir Gecesini İkame Etmenin Ölçüsü

Kadir Gecesinin ikamesi, ibadet ve taatle bilhassa namazla mümkün olur. Bu geceyi ikame konusunda namazın önemine dikkat çeken ulemâ, en azının yatsı ve sabah namazlarını cemaatle edâ etmek olduğunu beyân etmişlerdir. Bazıları ise, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılma üzerine, terâvih namazını da cemaatle kılmayı eklemişlerdir. Daha hassas olunması gerektiğini savunanlar, bütün bunlara ilâve olarak, gecenin sonunda teheccüd kılmanın öneminden bahsetmişlerdir. Mevlâ Te‘âlâ, yapmış olduğumuz ve yapacağımız ibâdetleri dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Âmîn.

Dipnotlar

[1] Kadir Sûresi: 1-5
[2] Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü’l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl 3, Savm 39-40; İbnü Mâce, İkâmet 173, Sıyâm 2, 39
[3] Tirmizî, Deavat, 12

  İsmail Hakkı YELKENCİ

İsmail Hakkı YELKENCİ
İsmail Hakkı YELKENCİ Hocaefendi, 1971 de Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu.

Bir cevap yazın