27 Ocak 2021 - Çarşamba

Kavâid

● Tuhfetu’l-Avâmil
(İmam Birgivî)

Okuyan: Müderris İsmail Hakkı YELKENCİ

 


● İzhâru’l-Esrâr
(İmam Birgivî)

Okuyan: Müderris İsmail Hakkı YELKENCİ


● el-Kâfiye
(İbn-i Hâcib)

Okuyan: Müderris İsmail Hakkı YELKENCİ


● el-Fevaidu’d-Diyâiyye
(Molla Câmî)

Okuyan: Müderris İsmail Hakkı YELKENCİ


● Îsâgûcî
(Esîrüddîn el-Ebherî)

Okuyan: Müderris Ercan CİVELEK


● Metni Alâka
(Mahmud el-Entâkî)

Okuyan: Müderris İsmail Hakkı YELKENCİ


● Telhîsu’l-Miftâh
(Celâleddin Hatîb el-Kazvînî)

Okuyan: Müderris İsmail Hakkı YELKENCİ


● Tatbîku's-Sarfî
(Abduh er-Râcihî)

Okuyan: Müderris Ercan CİVELEK