Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Pazartesi , 18 Haziran 2018
Anasayfa / Hac - Umre / Tavaf namazını kılmadan birkaç defa tavaf yapmak doğru olur mu?

Tavaf namazını kılmadan birkaç defa tavaf yapmak doğru olur mu?

Tavaf namazı Hanefilere göre vaciptir. Ancak tavafın vacibi olmayıp, haccın müstakil vaciplerinden olduğu için, kılınmaması tavafın sıhhatine mani değildir. Peş peşe birden fazla tavaf yapan kimsenin her bir tavafın arkasından iki rekat tavaf namazı kılması gerekir. Tavaf namazı kılmadan iki tavafı peş peşe yapmak Hanefilere göre mekruhtur (İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Beyrut, ts. , II, 356). Ancak tavaf kerahet vakitte yapılırsa tavaf namazı kılınamayacağı için peşpeşe tavaf yapılabilir ve kerahet olmayan bir vakitte, yapılan tavaf sayısı kadar namaz kılınır.  Şafiilere göre ise bunun bir sakıncası yoktur (Nevevi, el-Mecmu, VIII, 76).

Hakkında: İsmail Hakkı YELKENCİ

İsmail Hakkı YELKENCİ

Bir Cevap Yazın